Digitale læremidler

Fælles digitale læremidler

  • Fagportaler

  • Værktøjer (apps og programmer)

    • Fx. Læse-skrive-teknologi

    • Fx. Ordbøger osv.

  • Inspiration

Fælles for alle digitale læremidler gælder, at eleverne logger ind med deres unilogin. Har eleven glemt koden, kan forældre/værger give en ny kode.

Hvad kan vi bruge?

I oversigen nedenfor kan du se hvilke digitale læremidler vi har kommunalt abonnement på*.

Husk at reglerne i forhold til databehandleraftaler også gælder selvom skolen er lukket.
* Til lærerne: Den enkelte skoleafdeling kan have særskilte abonnementer, som ikke er med på oversigten. Se din skoles oversigt i stedet.

Fagportaler

Her kan du se de fagportaler vi har kommunalt abonnement på i et eller flere skoleår. Ofte vil det være disse portaler der er brugt i den ordinære undervisning.

Dansk

Gyldendal Dansk (0.-10. klasse)

BookBites Læstid. Se under værktøjer nedenfor.

Frontread

Engelsk

Historie

Historiefaget.dk (3.-10. klasse)


Engelsk

Gyldendal Engelsk inkl. webprøver

Superreaders

Grammatip

Tysk

Gyldendal Tysk inkl. webprøver

Superreaders

Grammatip

Kristendomskundskab

Clio Religionsfaget (1.-10. klasse)

Samfundsfag

Clio Samfundsfaget (8.-10. klasse)

Idræt

Clio idrætsfaget (7.-10. klasse)

Værktøjer (apps og programmer)

Oversigt over værktøjer alle folkeskoleelever har adgang til. Klik på det titlen, for at læse mere.

AppWriter Cloud (læse-skrive-teknologi)

AppWriter er en komplet pakke af innovative værktøjer til læse- og skrivestøtte.

Med AppWriter får du hjælp til at læse og skrive gennem en række funktioner såsom tale-til-tekst, ordforslag og OCR-scanning.

Alt tekst kan nemt læses højt med AppWriter, såsom bøger, sociale medier og nyheder.

Elever i Fredericia Kommune har au
tomatisk adgang til at bruge AppWriter Cloud, når de logger du ind i chrome-browseren med deres skolemail (unilogin@fa7000.dk).
Se brugervejledninger til AppWriter her.
Se video med introkursus i AppWriter her

Dyr

Vi har danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk
Login med unilogin

Google Suite for Education (tekstbehandling, regneark, præsentationer, meet, chat, classroom)

Docs
Tekstbehandling hvor der kan samarbejdes i, så det også kan bruges til gruppearbejde. Dokumenter kan deles mellem underviser og elev. Se kursusmaterialer her.

Sheets
Regneark bruges mest i matematik, fx til at lære formler og lave diagrammer. Regneark kan deles mellem elever (gruppearbejde) og med underviseren.

Slides
Kan bruges til at lave præsentationer, både alene og sammen med andre. Se kursusmaterialer her.

Meet
Hangouts Meet kan håndtere videomøder med op til 250 deltagere, frem til 1. juli (normalt 25 ad gangen). Kan fx. bruges til at holde klassekonference med eleverne. Se videovejledning her

Chat
Hangouts Chat skaber online samarbejde. Chat hjælper dig med at samarbejde nemt ogeffektivt, med alt fra direkte beskeder til gruppesamtaler. Chat understøtter i øjeblikket 28 sprog, og hvert rum kan have op til 8.000 medlemmer.


Google Classroom
Et strømlinet, brugervenligt værktøj, der hjælper underviserne med at administrere kursusaktiviteter. Med Classroom kan underviserne oprette hold, distribuere opgaver, give karakterer og sende feedback – og se det hele ét sted.
Se kursusmaterialer for undervisere her


Bookbites LæseTid

Læsekontrakt, tidtager og heppekort. Læselog.
Du finder vejledninger her

Eleverne registerer i app eller browser på app.bookbites.com

Login med unilogin.

Meebook (læringsplatform)

MitCFU

Onlinebøger mv.

Ordbog

Vi har kommunal aftale på www.ordbogen.com

Skoletube (apps til skolearbejde)

I Fredericia Kommune har vi abonnement på Skoletube. Det er en samling apps du må bruge i undervisningen.

skoletube.dk kan du se samlingen. Kør musen hen over en app på side og klik på Lær Mere for at se en kort video der viser hvad hver app kan bruges til.

Se videovejledninger til alle apps på skoletubeguide.dk/vaerktoejer/

inspiration til forløb i fagene her. Du kan søge på både fag og årgang.

TxtAnalyser (grammatik-vejledning)

Kun for elever i udskolingen.

Se brugervejledninger her

Inspiration

Her er en oversigt over de fagportaler vi midlertidigt har adgang til. Oversigten opdateres løbende.

Alinea

Fagportaler, i-bøger, træning osv.

BookBites

Tilbyder en læsekontrakt/læse-logbog hvor eleven kan logge sin læsning i papirbøger og hvor læreren på distancen kan følge med i alle elevernes læsning. Kræver unilogin. Se vejledning til læreren her.

DR Skole

På DR Skole finder du digitale undervisningsmaterialer til grundskolen - og tematiske pakker med digitale undervisningsmaterialer, som har baggrund i indhold og satsninger fra DR. Alle materialer på DR Skole er gratis men kræver Unilogin.

Gyldendal

Gyldendal har åbnet for adgang til deres forløb. Vi har i forvejen nogle portaler, fx. dansk.

Rigsarkivet

I Rigsarkivets digitale tidslinjer kan du gå på opdagelse i originale kilder, samle viden og selv være med til at skabe forståelse og sammenhænge i centrale historiske begivenheder.

Skoledu.dk

Matematikportal